Wednesday, September 15, 2010

Urban at Rural

Grade 1 and up, pero ito ay ginawa ko para sa aking grade 1 :)  Nakuha ko ito sa iba't ibang website.  at aking tinipon.


Urban at Rural
Grade 1 - 2nd Grading
Quiz 2.2

I. PAMAYANANG RURAL AT URBAN
A. PANUTO: Lagyan ng √ kung ang sinasaad ng pangungusap ay totoo at X kung mali.
______ 1. Maraming puno at palayan sa pamayanang urban.
______ 2. Ang pagsasaka at pangingisda ay mga hanap-buhay sa
pamayanang rural.
______ 3. Sa pamayanang rural, may mahahabang mga tulay at
aspaltado o sementado ang mga kalye.
______ 4. Ang mga nakatira sa pamayang rural ay sumusunod sa mga
tradisyon, kaugalian at pamahiin.
______ 5. Ang mga bahay sa pamayanang urban ay gawa sa dahon at
kawayan.
______ 6. Simple lamang ang pamumuhay ng mga tao sa pamayanang urban.

B. PANUTO: Isulat ang titik R kung ang pamayanang tinutukoy ay RURAL at U kung
ito ay URBAN.
______ 1. Maraming malalaking gusali at tanggapan
______ 2. Mabagal at iilang uri lamang ng transportasyon
______ 3. Maraming tao ay may hanapbuhay bilang empleyado sa mga
tanggapan o manggagawa sa pabrika
______ 4. Iilan lamang ang mga likas yaman dito
______ 5. Makaluma ang mga tao dito

Isulat kung Urban o Rural____________karamihan ay walang elektrisidad
____________Narito ang mga ospital, kolehiyo o unibersidad, pabrika
karamihang bahay dito ay nipa, sawali o tabla
____________Malapit sa kabundukan, baybaying dagat, tabing ilog at pansakahan
____________Simple lamang ang pamumuhay ng mga tao rito.
makabago ang kagamitan at sasakyan
____________Maunlad at maraming tao sa pamayanan

____________Maraming naninirhan sa pamayanang ito

____________Ang pamayanang ito ay hindi masyadong matao

____________Ang karaniwang pamayanan dito ay mga sakahan, palaisdaan o minahan

____________Maraming mga sasakyan, gusali at iba't ibang tanggapan sa pamayanang ito.

____________Madalas ito matatagpuan sa mga lalawigan

____________Ang pamayanan na ito ang madalas mauna magkaroon ng bagong kagamitan.Sabihin kung saan sila nakatira. (Urban or rural)


  1. Ang ina ni Jimmy ay nagtatrabaho sa bangko. May malapit na ospital, paaralan at mall ang kanilang tirahan.

  2. Si Mang Jose ay isang mangingisda. Madaling araw palang ay nag tatrabaho na siya. Siya ay nakatira malapit sa dagat.

  3. Marami sa pamayangang ito ay mag sasaka. Marami rin silang ibang mga tanim tulad ng gulay at prutas.

  4. Si Joyce ay nakatira sa pamayanan na kung saan tabi-tabi ang mga bahay. Ang pamayanan nila ay may maliliit na parke at palaruan.

  5. Bulubundukin ang lugar na ito at ang mga bundok ay may ginto, pilak at iba pang mineral.

No comments:

Post a Comment