Friday, September 17, 2010

Sagisag ng Ating Bansa

Sibika at Kultura
Pambansang Sagisag”

Ano ang pambansang sagisag na inilalarawan ng bawat pangungusap? Isulat ang titik ng iyong sagot. Piliin ang mga sagot sa listahan sa ibaba.

a. anahaw                   f. Cariñosa                           j. kalabaw                            
b. bahay-kubo           g. Philippine                         k. baro't saya at barong tagalog
c. mangga                   h. narra                                l. Dr. Jose Rizal
d. sipa                         I. Sampaguita                      m. bangus
e. Filipino                                                                 n. Lupang Hinirang

_______1. Ang ating pambansang wika na itinaguyod ni Manuel L. Quezon.
_______2. Ang ating pambansang bayani na sumulat ng Noli Me. Tangere at El Filibusterismo.
_______3. Ang ating pambansng kasuotan. Madalas itong isuot ng mga Pilipino sa mga pormal na okasyon.
_______4. Ang ating pambansang bulaklak na sumasagisag sa mabuting kalooban ng mga Pilipino.
_______5. Ang ating pambansang hayop na sumasagisag sa sipag at tiyaga ng mga Pilipino.
_______6. Ang ating pambansang puno na sumasagisag sa tibay ng loob ng mga Pilipino.
_______7. Ang ating pambansang sayaw. Nangangahulugan ito ng magiliw o mapagmahal.
_______8. Ang pambansang prutas ng Pilipinas. Sagisag ito ng pusong Pilipino.
_______9. Ang pambansang dahon ng Pilipinas na nagagamit din bilang pamaypay.
_______10. Ang pambansang ibon ng Pilipinas na sagisag ng lakas at tapang ng mga Pilipino.
_______11. Ang pambansang isda ng Pilipinas.
_______12. Ang pambansang laro ng Pilipinas na sagisag ng bilis at liksi ng mga Pilipino.
_______13. Ang pambansang bahay ng Pilipinas na sumasagisg ng simple at maaliwalas na buhay.
_______14. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Nasa ibaba ang larawan ng ating pambansang watawat. Isulat ang mga isinasagisag ng mga kulay, bituin, at sinag ng araw nito. Gawing gabay ang mga sagisag sa baba.

Luzon, Visayas, at Mindanao
walong lalawigan na lumaban sa Español
Katapangan
Maganda at malinis na kalooban
kapayapaan
Isulat ang walong lalawigan na lumaban sa mga Español

1. B_ _ _ n g _ _                            6. N _ _ _ a   E _ _ _ a
2. B u _ _ c _ _                              7. P _ _ _ _ _ _ ga
3. C _ _ _ _ e                                 8. T _ _ _ _ c
4. L _ _ _ _ a
5. M _ _ _ _ l a

No comments:

Post a Comment